Prosedur

  1. Pemohon datang ke KPT, mengambil, mengisi dan menandatangan formulir serta melampirkan persyaratan.
  2. Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan diagendakan dan kepada pemohon dberikan arsip permohonan.
  3. Dilaksanakan proses pengukuran dan cek lapangan.
  4. Berkas permohonan selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  5. Apabila Ijin Gangguan/HO telah dterbitkan, pemohon akan dberitahu oleh KPT dan selanjutnya bisa diambil di loket pengambilan KPT dengan menunjukkan tanda lunas pembayaran retribusi dari loket pembayaran KPT
    (Kas Daerah).

Waktu Penyelesaian dan Masa Berlaku

  • Jangka waktu berlakunya Ijin Gangguan adalah selama 5 ( lima ) tahun.
  • Bagi tempat usaha yang masa berlaku ijinnya lebih dari 5 (lima) tahun wajib melakukan pembaharuan ijin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Untuk Ijin Gangguan/ HO apabila tidak sesuai dengan peruntukan kawasan dberikan masa berlaku ijin max 3 (tiga) tahun.